KVKK

Diyarkale Mobilya Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi “Şirket”/ “Veri Sorumlusu”) olarak Şirketimizin müşteri ilişkilerine değer vermekte ve sizlerin gizliliğini önemsemekteyiz. İlişkimizin devamlılığı ve müşterilerimiz olarak ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak amacıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz Kişisel Verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verileri Toplama Şeklimiz Şirketimiz veya hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden (yazılı ve / veya elektronik ve / veya sözlü olarak), satış temsilcilerimiz ile yapmış olduğunuz telefon görüşmelerimiz, yüz yüze görüşmelerimiz, web sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla elde etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Sizinle iş ilişkimizi geliştirebilmek, profesyonel ihtiyaçlarınıza daha iyi hizmet edebilmek ve taleplerinize yanıt verebilmek kapsamında, 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 1’nci fıkrasında belirtilen açık rızanıza dayalı olarak adınız, soyadınız, mesleğiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, açık adresinizden oluşan kişisel verilerinizi: Elektronik ileti iznine onay verdiğiniz durumda, seçtiğiniz iletişim kanalları aracılığıyla size ürünlerimiz, kampanyalarımız, yeniliklerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili tanıtım bilgileri sağlamak amacıyla işleyecek ve kullanacağız.

2. Bununla birlikte Şirketimize ait ürün siparişi vermeniz halinde adınız, soyadınız ve mesleğinizden oluşan kişisel bilgilerinizi, e-posta adresiniz, telefon numaranız, açık adresinizden iletişim bilgilerinizi, sipariş verdiğiniz ürün bedeli ve ödeme yönteminizden oluşan ödeme bilgileriniz ;

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının ç bendinde belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesine dayalı olarak fatura düzenlemek ve ürün teslimatını gerçekleştirmek, satış sonrası hizmetlerimiz ile size özel ürünün garanti süresi kapsamında gerekli yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ürününüze ilişkin talep ve eleştirilerinizi değerlendirebilmek;

Aramızda kurulan satış sözleşmesi kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının c bendi uyarınca sözleşmenin ifasıyla ilgili olması hukuki sebebine dayalı olarak gerektiği hallerde tahsilat, borç hatırlatma, bilgilerinizi güncelleme hakkında bildirimlerde bulunmak, size özel su arıtma makinesi, filtre ve filtre değişimi zamanlarını bildirmek ile ürüne ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler göndermek; amacıyla işleyecek ve kullanacağız. Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaç için işlememiz gerektiğinde, size önceden bilgi vereceğiz ve gerektiği takdirde rızanızı alacağız. Tarafınızca 3. kişilere ait kişisel verilerin Şirketimiz ile paylaşılması halinde, veri sahibi 3. kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünün sizin tarafınızda yerine getirildiği ve gerekli hallerde veri sahiplerinden açık rızalarının alındığını kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 

ELDE ETTİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİ AŞAĞIDAKİ KİŞİLERLE PAYLAŞIYORUZ

 • Yurtiçi ve yurtdışında yerleşik veri merkezi, veri tabanı, veri analizi, bilişim teknolojileri hizmetleri sağlıyıcıları, doğrudan posta teslimi hizmetleri ve sizlere yapılacak bilgilendirmeleri gerçekleştirmek amacıyla kısa mesaj hizmeti sağlayıcılarımız ile;
 • Gerektiği veya talep edildiği hallerde adli ve idari merciiler ile
Verilerinizi belirtilenlerin dışında sizin onayınızı aldıktan sonra başka şekillerde de işleyebilir ve aktarabiliriz.

 

 

HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Ayrıca ticari elektronik ileti almaktan vazgeçmek istediğinizde [email protected] E-posta adresimize veya 0 (374) 213 6142 numaralı çağrı merkezimize yapacağınız bildirimin Şirketimize ulaşmasını takiben üç iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi faaliyetine devam edilmeyeceğini sizlere bildiririz.

 

İLETİŞİM

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak istediğiniz durumlarda, yazılı olarak Karamanlı Mah. Stadyum Cad. No:51 Merkez Bolu adresine veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde [email protected] elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.